Archive for the ‘நாவிதர்’ Category

மனித குலம் தோற்றம், நான்கு வகை பகுப்பு, வர்ணம் நீதியிலான பிரிப்பு, ஜாதிய அமைப்பு, இடவொதிக்கீடு முதலியன (1)

ஏப்ரல் 8, 2018

மனித குலம் தோற்றம், நான்கு வகை பகுப்பு, வர்ணம் நீதியிலான பிரிப்பு, ஜாதிய அமைப்பு, இடவொதிக்கீடு முதலியன (1)

Four division of society - Egypt

நான்கு ஆஸ்ரமங்களிலிருந்து, நான்காயிரம் ஜாதிகள் உருவானது எப்படி?: ஜாதி என்றாலே இந்தியாவில் தான் உள்ளது என்ற எண்ணம் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. மேலும், “வர்ணாஸ்ரம தர்மம்” என்ற முறையிலிருந்து தான் “ஜாதிய முறை”, ஜாதிகள் தோன்றின என்றும் விளக்கம் கொடுக்கப் படுகிறது. “வர்ணாஸ்ரமம்” முறைப்படி, பிராமணர், சத்திரர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் என்று தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால், அதைத் தவிர ஆயிரக்கணக்கில் ஜாதிகள் உருவாக்கப்பட்டன / உருவாகிக் கொண்டிருந்தன, இருக்கின்றன. ஆகவே, நான்கு ஆஸ்ரம சித்தாந்தத்திற்கும், இப்பொழுதைய “ஜாதி அமைப்பிற்கும்” சம்பந்தம் இல்லை என்பது பலரால் எடுத்துக் காட்டப்பட்டது. “பார்ப்பனீயம்” பேசும் சித்தாந்திகள், சத்திராயிஸம், வைசியாயிஸம் மற்றும் சூத்திராயிஸம் என்றெல்லாம் பேசுயதே, பேசுவது இல்லை. ஆக, நான்கிலிருந்து, நாலாயிரம் எப்படி வந்தது என்று யாரும் விளக்கவில்லை. மேலும் நான்கு வகையான பகுப்பு எகிப்திய, கிரேக்க, ரோமானிய நாகரிகங்களிலும் இருந்தது என்றும் எடுத்துக் காட்டப்படுகிறது.

Origin of human race - momogenous

ஜாதியம், பிறப்பும், மாற்றமும், மாறுதல்களும்: உலகத்தில் மனித தோற்றம் பற்றி ஒரேவொரு சித்தாந்தம் இல்லை. ஒரே மூலத்திலிருந்து பிறப்பு / தோற்றம் [Homogenous] மற்றும் பற்பல மூலங்களிருந்து பிறப்பு / தோற்றம் [Heterogenous] என்று இருவித நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. எல்லோரும், ஒரே தோற்றம் என்றால், புறத்தோற்ற வித்தியாசங்கள் மற்றும் அக வேறுபாடுகளை விஞ்ஞான ரீதியில். ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்க விளக்கம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆக, பற்பல மூலங்களிருந்து பிறப்பு / தோற்றம் ஏற்ருக் கொள்ளப்பட்டது. அப்ப்படியென்றால், மாறுபட்ட மனித குழுமங்கள் இருந்திருப்பது, இருப்பது நிதர்சனமாகிறது. இயற்கையிலேயே, எல்லாமே வேறுபாடுகளுடன் தான் இருந்து வருகின்றன. ஜாதியம் பிறப்பின் மூலமாக கணிக்கப் படுகிறது என்று வாதாடும், ஜாதியத்துவவாதிகள், உடல் நிறத்தை வைத்து, மக்களை வெள்ளையர், கருப்பர், பழுப்பு நிறத்தவர், மஞ்சள் நிறத்தவர் [Skin colour based division of races] என்றெல்லாம் பிரிக்கப்பட்ட போது, அவையும் பிறப்பின் அடிப்படையில் என்பதை அறிந்தும், அவ்வாறு பேசப்படவில்லை. மேலும் அத்தகைய சித்தாந்த உருவாக்கம் c. 300 BCE அளவில், கிரேக்க மூலங்களில் தான் உள்ளன என்று மேனாட்டவரே ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர்[1].இன்று குரோமோஸோம் அளவில் [Chromosome studies of races] இதைப்பற்றி விளக்கம் கொடுத்த பிறகும், புருஷசுக்த மந்திர விளக்கத்தைத் தான் ஜாதியவாதிகள் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

Human races - varieties

பைபிள் மூலமாக உருவான வர்ணபகுப்பு, ஐரோப்பிர இனசித்தாந்தங்களை ஆட்டிப் படைத்தது: பைபிள் மூலங்களில் நோவாவுக்குப் பிறந்தவர்கள் – செம், ஹாம் மற்றும் ஜாபெத் என்ற மூன்று சகோதரர்கள் வர்ண அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டனர்[2]. ஒரே தந்தைக்குப் பிறந்தவர்கள் எப்படி வெவ்வேறான நிறங்களில் – கருப்பு, பழுப்பு, வெண்மை – பிறந்தனர் அல்லது ஜேஹோவா அவர்களை படைத்தார் என்ற ரகசியத்தை வெளியிடவில்லை. அவை தொடர்ந்து, ஐரோப்பியர்களை சென்றடைந்ததும், பெரிய-பெரிய சித்தாந்திகள், தத்துவவாதிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளால் ஏற்றுகொள்ளப்பட்டது. பிராங்கோயிஸ் பெர்னியர் 1684ல் அந்த நோவா மூலம் பிறந்த கதையின் படி, மனிதகுலத்தை, புறத்தோற்றங்களினால் பிரித்தார்[3]. கார்ல் லென்னேயிஸ் அதனை விவரித்து,

 1. சிகப்பு கலர் முடி கொண்ட வட-அமெரிக்கர்,
 2. சைகப்பு-பழுப்பு கலர் முடி கொண்ட தென்-அமெரிக்கர்,
 3. வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் முடி கொண்ட ஐரோப்பியர்.
 4. கரி நிறங்கொண்ட கருப்பு முடி ஆப்ப்பிரிக்கர்
 5. பழுப்பு-கருப்பு நிற முடி கொண்ட ஆசியர்.

என்று பிரித்து, அவற்றையே இனமாக மாற்றினார்[4].

Human races - varieties-colour distribution

வெள்ளைர் உயர்ந்தவர் என்றால், அவர்களுக்குள் யுத்தம் உண்டானது ஏன்?: யூதமத மூலம் என்றாலும், கிருத்துவம் மற்றும் இஸ்லாம் இப்புராணகதைகளை நம்பி, ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளன. அதாவது, ஜெர்மனியில் நிறவெறி சித்தாந்தம் வளர்ந்து ஹிட்லர் மூலம் வெளிப்பட்டு, யூதர்களை கொன்றுக் குவித்ததாக சரித்திரம் எழுதப் பட்டுள்ளபோது, இனவெறி சித்தாந்தம் எப்படி வெள்ளையர்களிடையே பிரிவுகளை ஏற்படுத்தியது என்பதை, அறிவுஜீவிகள் நினைத்துப் பார்ப்பதில்லை. வெள்ளையர்களிடையே ஜெர்மானியர் உயர்ந்தவர்கள் என்று போர்களை உருவாக்கியது ஹிட்லர் என்றால், இங்கிலாந்து ஏன் தொடர்ந்து பிரெஞ்சு நாட்டுடன் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தது என்பதனை அறிவிஜீவி பண்டிதர்கள் விளக்கவில்லை. ஆங்கிலேயர்களை விட, அயர்லாந்துகாரர்கள் வெண்மையாக இருந்ததால், இன்றுவரை, ஆங்கிலேயர் அவர்களைக் கொடுமைப் படுத்தி வருகிறார்களா என்றும் விவரங்களை சொல்லவில்லை. கிருஸ்டோபர் மைனர்ஸ், வெள்ளை காகசஸ் இனத்தவர் தான் உயர்ந்தவர் என்ற புத்தகங்களில் அவற்றைக் காணலாம்[5]. போதுவாக தங்களது உயர்வான நிலை, ஞானம் முதலியவற்றைப் பிரகடனப் படுத்திக் கொள்ள அத்தகைய இனவெறி சித்தாந்தங்களை உருவாக்கினாலும், தங்களது காலனிய ஆதிக்கம், அடிமை வியாபாரம், கொள்ளை முதலியவற்றை நியாயப்படுத்த அவை உபயோகப்படுத்தப் பட்டன[6]. காகசஸ் மலையில் உருவாகி வந்தவர் என்ற எண்ணம், நம்பிக்கை அவர்களிடம் அதிகமாகவே இருந்தன[7]. உலக போர்களுக்குப் பிறகு, இனம் கட்டுக்கதை என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

Four division of society - Roman

காலனிய ஆதிக்க சித்தாந்தங்கள் கம்யூனிஸ்டுகளிடம் அடைக்கலமானது: 21வது நூற்றாண்டில் தான் அத்தகைய எண்ணங்கள் பொய் என்ற கருத்துவாக்கம் முடிவானது[8]. ஆனால், இந்தியாவைப் பொறுத்த வரையில், கம்யூனிஸ்டுகள் – எல்லா வகையறாக்களும், இனக் கட்டுக்கதைகளை தங்களது “வர்க்கம், வர்க்க போராட்டம், புரட்சி” போன்ற சித்தாந்தங்களுக்கு, நியாயப் படுத்த, இரட்டை வேடம் போட்டுக் கொண்டு பின்பற்றி வருகின்றனர். ரோமிலா தாபர் போன்ற உயர்நிலை சரித்திர மார்க்சிஸ்ட் ஆட்கள் ஆரிய-திராவிட இனங்கள் எல்லாம் கட்டுக் கதை என்பார்கள், ஆனால், மற்றவர், அச்சித்தாந்தங்களை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டு மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர்.  முதலாளித்துவ அமெரிக்க-ஐரோப்பிய சுரண்டல்களை எதிர்ப்போம் என்று சொல்லிக் கொண்டு, அதே சுரண்டல் சித்தாந்தங்களை வைத்துக் கொண்டு, இந்தியர்களை ஏமாற்றுவதை காணலாம். “தலித்” போர்வையில், இதனை அதிகமாகவே செய்து வருகின்றனர். “அம்பேத்கரிஸ” சித்தாந்தம் உருவாகிய நிலையில், அம்பேட்கரிஸ்டுகளே அவர்களின் முகமூடிகளைக் கிழித்து, தோலுரிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர். மஹாராஷ்ட்ரா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர மாநிலங்களில் இது வெளிப்பட்டு விட்டது. ஆனால், எஸ்.சிக்களுக்கு இடையே ஏற்படும் போராட்டங்கள், மோதல்கள் மற்றும் உள்-ஒதுக்கீடு அரசியல், பிரமிக்க வைக்கிறது. இந்துமதத்தில் உள்ள புதிர்களைக் கண்ட அம்பேத்கர், இப்புதிர் தென்படாதது, புதிராக உள்ளது.

© வேதபிரகாஷ்

08-04-2018


Four division of society - Egypt-labour

[1] Categorization of racial groups by reference to skin color is common in classical antiquity. It is found in e.g. Physiognomica, a Greek treatise dated to c. 300 BCE.

[2] The transmission of the “color terminology” for race from antiquity to early anthropology in 17th century Europe took place via rabbinical literature. Specifically, Pirke De-Rabbi Eliezer (a medieval rabbinical text dated roughly to between the 7th to 12th centuries) contains the division of mankind into three groups based on the three sons of Noah, viz. Shem, Ham and Japheth: “He [Noah] especially blessed Shem and his sons, (making them) dark but comely [שחורים ונאים], and he gave them the habitable earth. He blessed Ham and his sons, (making them) dark like the raven [שחורים כעורב], and he gave them as an inheritance the coast of the sea. He blessed Japheth and his sons, (making) them entirely white [כלם לבני], and he gave them for an inheritance the desert and its fields” (trans. Gerald Friedlander 1916, p. 172f.)

[3] Anonymous [F. Bernier], “Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races qui l’habitent”, Journal des Sçavants, 24 April 1684, p. 133–140. See also Charles Frankel, La science face au racisme (1986), 41f.

[4] In the 1730s, Carl Linnaeus in his introduction of systematic taxonomy recognized four main human subspecies, termed Americanus (Americans), Europaeus (Europeans), Asiaticus (Asians) and Afer (Africans). The physical appearance of each type is briefly described, including colour adjectives referring to skin and hair colour: rufus “red” and pilis nigris “black hair” for Americans, albus “white” and pilis flavescentibus “yellowish hair” for Europeans, luridus “yellowish, sallow”, pilis nigricantibus “swarthy hair” for Asians, and niger “black”, pilis atris “coal-black hair” for Africans.

François Bernier in a short article published anonymously in 1684 moves away from the “Noahide” classification, proposes to consider large subgroups of mankind based not on geographical distribution but on physiological differences. Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10 Vol. 1. p. 21

[5] Two historical anthropologists favored a binary racial classification system that divided people into a light skin and dark skin categories. 18th-century anthropologist Christoph Meiners, who first defined the Caucasian race, posited a “binary racial scheme” of two races with the Caucasian whose racial purity was exemplified by the “venerated… ancient Germans”, although he considered some Europeans as impure “dirty whites”; and “Mongolians”, who consisted of everyone else.

Painter, Nell Irvin. Yale University. “Why White People are Called Caucasian?” 2003. September 27, 2007.

Keevak, Michael. Becoming Yellow: A Short History of Racial Thinking. Princeton University Press, 2011.

[6] Meiners did not include the Jews as Caucasians and ascribed them a “permanently degenerate nature”.

Eigen, Sara. The German Invention of Race. Suny Press:New York, 2006. p.205.

[7] Hannah Franzieka identified 19th-century writers who believed in the “Caucasian hypothesis” and noted that “Jean-Julien Virey and Louis Antoine Desmoulines were well-known supports of the idea that Europeans came from Mount Caucasus.”

Franzieka, Hannah. Berghahn Books: 2004. James Cowles Prichard’s Anthropology: Remaking the Science of Man in Early… In his political history of racial identity, Bruce Baum wrote,”Jean-Joseph Virey (1774-1847), a follower of Chistoph Meiners, claimed that “the human races… may divided… into those who are fair and white and those who are dark or black.”

[8] Baum, Bruce David. The Rise and Fall of the Caucasian Race: A Political History of Racial Identity. New York University: 2006.

பார்ப்பனீயம், சத்திரியம், வைசியம், சூத்திரம்: இப்படியெல்லாம் கூட உண்டா?

மே 9, 2010

பார்ப்பனீயம், சத்திரியம், வைசியம், சூத்திரம்: இப்படியெல்லாம் கூட உண்டா?

பிராமணீயம், சத்திரியியம், வைசியயியம், சூத்திரயியம் என்றெல்லாம் பேசப்பட வேண்டும் ஆனால் பார்ப்பனீயம் தான் பேசப்படுகிறது.

எம்.ஆர். ராதாவுக்கு நிகரானவர் எஸ்.வி.சேகர்!-கருணாநிதி

சனிக்கிழமை, மே 8, 2010, 10:41[IST]

நாடகங்களில் சமூகக் கருத்துக்களைச் சேர்த்துச் சொல்வதில் நடிகவேள் எம்ஆர் ராதாவுக்கு அடுத்து திறமை பெற்றவர் நடிகர் எஸ்வி சேகர் என்றார் முதல்வர் கருணாநிதி. நடிகரும், எம்.எல்.ஏ.வுமான எஸ்.வி.சேகர் `நாடகப்பிரியா’ என்ற நாடக நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். அவரது 5,600வது நாடகம் ‘அல்வா’ சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள நாரதகான சபாவில் நேற்றிரவு அரங்கேறியது.  நிகழ்ச்சிக்கு முதல்வர் கருணாநிதி தலைமை தாங்கினார். ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடந்த இந்த நாடகத்தை அவர் மிகவும் ரசித்து பார்த்தார். நாடகப்பிரியா நாடகக்குழு கலைஞர்களுக்கு நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கினார். 5600வது நாடக விழா மலரை துணை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட முதல் பிரதியை முதல்வர் கருணாநிதி பெற்று கொண்டார். பின்னர் அவர் பேசியதாவது:

இப்படிப்பட்ட மிக எளிமையான, மிகச் சுருங்கிய அளவில், விரைவில் ஒரு நாடகத்தைத் தொடங்கி, அதனை நிறைவு செய்து அதிலே வருகின்ற நூற்றுக்கணக்கான காட்சிகள் அல்ல. பத்து, பதினைந்து காட்சிகளாயினும் அதிலே நூற்றுக்கணக்கான காட்சிகளிலே ரசிக்கின்ற கருத்துக்களை மருந்து கேப்சூல் போல வைத்துக் கொடுக்கின்ற அந்த திறமையை நடிகவேள் எம்.ஆர்.ராதாவுக்கு பிறகு இன்றைக்கு எஸ்.வி.சேகரிடம்தான் காண்கின்றேன். நான் இன்று நேற்றல்ல. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிகச் சிறுவனாக இருந்த அந்த காலத்தில் கன்னையா கம்பெனி நடத்திய ‘பகவத் கீதை’ நாடகத்தையே பார்த்தவன். ஏனென்றால் நான் இன்றைக்கு 86- தாண்டிக் கொண்டிருப்பவன். எனவே எத்தனை ஆண்டுக்கால அனுபவம் இது போன்ற நாடகங்களைப் பார்ப்பதிலே, ரசிப்பதிலே எனக்கு இருந்தது என்பதை கன்னையா கம்பெனியைப் பற்றி தெரிந்தவர்கள் உணரக்கூடும். கன்னையா கம்பெனியில் ‘நாடக மேடையிலேயே கார் வருகின்ற காட்சியைக் காணத் தவறாதீர்கள்!’ என்று விளம்பரம் செய்வார்கள்.

வேடிக்கை என்னவென்றால், நாடகத்தின் பெயர் ‘பகவத் கீதை”. நாடகம் முழுவதும் பாரதக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கதைதான் நாடகம். அந்த நாடகத்தில் கார் வருகிறது என்பதை ஒரு அதிசயமாக, ஆச்சரியமாக, நூதனமாக, அற்புதமான காட்சியாக மக்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி, அதைக் காண பெருங்கூட்டம் தியேட்டரிலே கூடும்.

பிச்சைக்காரன் கதை: அந்த காரில் யார் வருவார்கள் என்றால், கிரீடம் தரித்த பொன்னாடை போர்த்திய, பளபளப்பான வாள் ஏந்திய மன்னர், அவருக்கு அருகே அவருடைய துணைவியார் ராணி.. இப்படி வந்து இறங்குவார்கள். இறங்கியவர்கள், பக்கத்திலே இருக்கின்ற மாளிகையில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட படிக்கட்டுகளைத் தாண்டி, மாளிகை முகப்பிலே உள்ள பால்கனியிலே அமருவார்கள். அப்பொழுது மன்னர் தன்னுடைய கையிலே உள்ள ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை உறித்துக் கொண்டிருப்பார். அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை உறித்து, பழத்தின் தோல்களை மேலேயிருந்தவாறு வீதியிலே வீசிக்கொண்டிருப்பார். அந்த தோலை எடுத்து ஒரு பிச்சைக்காரன் நாக்கால் நக்கிக் கொண்டிருப்பான். இதைப் பார்த்ததும் ராணிக்கு மகா கோபம் வந்து விடும்.

‘பார்த்தீர்களா, மன்னா, நீங்கள் எச்சில் செய்து எறிந்த தோலை ஒரு பிச்சைக்காரன் எடுத்துச் சாப்பிடுவதா?’ என்று கேட்பாள். உடனே மன்னருக்கும் கோபம் வந்து விடும். ‘நான் எச்சில் செய்த தோலை ஒரு பிச்சைக்கார பயல் சாப்பிடுவதா?’ என்று காவலர்களை விட்டு அந்த பிச்சைக்காரனை அடிக்கச் சொல்வார். காவலர்கள் அடிக்க தொடங்குவார்கள்.

அடித் தாங்காமல் துடித்துக் கீழே விழுவான் பிச்சைக்காரன் என்று நாம் எண்ணுவோம். விழ மாட்டான், கலகலவென சிரிப்பான். உடனே அரசருக்கும், அரசிக்கும் சந்தேகம். ஏன் சிரிக்கிறான் என்று. உடனே மன்னர், ‘இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், இவ்வளவு அடிபட்டும் சிரிக்கிறானே’ என்று தெரிந்து கொள்ள மன்னர் படிகளில் இறங்கி கீழே வந்து ‘இங்கே வாடா, பிச்சைக்காரா?’ என்று அழைப்பார். அவன் வருவான். ஏன் சிரிக்கிறாய் என்று கேட்பார். அதற்கு அவன் சொல்லுவான், ‘ஒன்றும் இல்லை மகாராஜா, ஆரஞ்சு பழத்தின் தோலைச் சாப்பிட்ட எனக்கே இவ்வளவு அடி என்றால், அந்த பழத்தைச் சாப்பிட்ட உங்களுக்கு எவ்வளவு அடி விழுமோ?’ என்றெண்ணி சிரித்தேன் என்பான்.

புராண நாடகம்தான்… பளபளப்பான சீன்களும், படுதாக்களும், கிரீடங்களும், வாள்களும் உலவுகின்ற நாடக மேடைதான். அந்த மேடையில் கார் வருவதாகச் சொல்லி, அந்த காரிலிருந்து பழைய காலத்து ராஜாவும், ராணியும் இறங்கி இப்படியொரு அற்புதமான பொது உடைமைத் தத்துவத்தை விளக்குவார்கள். இப்படி கருத்தமைந்த நாடகங்கள் இன்னும் சொல்லப் போனால் அந்த காலத்திலே தெருக்கூத்து மாத்திரம் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் இப்படி அற்புதமான நேரடியான காட்சியாக அதிசயிக்கத்தக்க பிரமாண்டமான நாடகத்தை நடத்திக் காட்டியவர் கன்னையா.

ஒரே மேஜை… நாற்காலி.. சங்கராச்சாரியார்!…: அண்ணாவே, பிரசாரத்திற்காக ‘சந்திரோதயம்’ போன்ற நாடகங்களில் நடித்திருக்கிறார். நானும் ‘தூக்குமேடை’ போன்ற நாடகங்களில் நடித்திருக்கிறேன். அண்ணாவோடு சேர்ந்து நானும் நாடகங்களிலே நடித்திருக்கிறேன். எம்.ஆர்.ராதா நாடகத்திலாவது ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் வெவ்வேறு நாற்காலிகள் என்று வரும். ஆனால் தம்பி சேகருடைய நாடகத்தில் ஒரே மேஜை, ஒரே நாற்காலி, ஒரே சீன் என்ற அளவிற்கு ஒரே சங்கராச்சாரியார் படம். பெரியவர் படம் அந்த பக்கம். சின்னவர் படம் இந்த பக்கம். அதிலே மையம் கொண்டவர்கள் அதைப் பாருங்கள், இதிலே மையம் கொண்டவர்கள் இதைப் பாருங்கள் என்று அதே சங்கராச்சாரியார் தான் அடுத்தடுத்து வந்தது.

அற்புதமாக வசனங்களை கிராமிய மொழியிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால், குட்டி வசனங்களை அல்ல குட்டிகுட்டி வசனங்களை சின்ன சின்ன வசனங்களை பேசுவதின் மூலமாக பெரிய பெரிய விஷயங்களையெல்லாம் இதிலே காட்டியிருக்கிறார். தவறு செய்தாலும் உடனடியாக திருத்திக் கொள்ளக் கூடிய சாதனம் சினிமா. ஆனால் எந்த தவறு செய்தாலும் காட்டிக்கொடுத்து விடுகின்ற நிலைக்குரியது நாடகம். அந்த நாடகத்தில் தவறே செய்யாமல், பிழையே இல்லாமல் மிக அழகாக அற்புதமாக வசனங்களை உச்சரித்து அதுவும் வேடிக்கை வசனங்களை கேலிக்குரிய வசனங்களைப் பேசுவது என்றால் சுலபமல்ல. அவற்றைப் பேசி தானும் சிறப்பாக நடித்து தன்னுடைய குழுவிலே உள்ளவர்களைச் சிறப்பாக நடிக்க வைத்து அதிலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.

இந்த 5600 நாடகங்களை நடத்துவதிலே அவருக்கு அலுப்பு ஏற்படுகிறதோ இல்லையோ அதைப் பார்க்கின்ற நமக்கு எவ்வளவு அலுப்பு ஏற்பட்டிருக்கும்… ஏ, அப்பா 5600வது நாடகமா என்று. அந்த அலுப்பு ஏற்படாமல், அலுப்பு தட்டாமல் அன்றாடம் பத்திரிகைகளிலே வருகின்ற செய்திகளைக் கூட நாடகக் காட்சிகளாக ஆக்கி அற்புதமான ஒரு விருந்தை இன்றைக்கு நமக்கு சேகர் அளித்திருக்கிறார். அவருடைய ஆற்றலை நான் பாராட்டுகிறேன், போற்றுகிறேன், வியக்கிறேன், சேகர் போன்றவர்களுடைய கலை உணர்வு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பயன்படும், பயன்பட வேண்டும்.

சேகரிடத்திலே, அவர் வேறு முகாமிலே இருந்தபோது கூட எனக்கு அன்பு உண்டு. ஒரு வேளை அந்த உண்மையான அன்பு தானோ என்னவோ இன்றைக்கு அவரை என் பக்கத்திலே உட்கார வைத்திருக்கிறது என்றார் முதல்வர் கருணாநிதி. துணை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், எஸ்.வி.சேகரைப் பற்றி குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டுமானால் நாடகத்தில் மட்டுமல்ல நேரிலும் அனைவரையும் சிரிக்க வைக்கக் கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர். சட்டமன்றத்திலும் உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் சிரிக்க வைப்பார். எதிர்க்கட்சியிலே இருந்தபோதும் யாரைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல் சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் கருணாநிதியைப் பார்த்து சிரித்து வரவேற்பார். அவர் உள்ளத்தில் கலைஞர் இருப்பது என்னை பெரிதும் கவர்ந்த ஒன்றாகும். நாடகத் துறையிலே மட்டுமல்ல பொதுப் பணியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு கடமையாற்றி வருகிறார். பண்புள்ளம் கொண்டவர் என்றார்.

முன்னதாக எஸ்.வி.சேகர் பேசுகையில், ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் நாடகம் போடுவதற்கு போலீசிடம் அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை இருந்து வந்தது. அது இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த முறையை நீக்க வேண்டும் என்றார். பின்னர் மாற்றுத் திறனாளிகள் முன்னேற்றத்திற்காக முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு நாடகப்பிரியா சார்பில் ரூ.50,000த்தை முதல்வரிடம் வழங்கினார்.

 • நிகழ்ச்சியில் துணை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது: எங்களோடு எஸ்.வி.சேகர் எப்போது இணைவார் என எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவர் எங்களுடன் இணைந்து நாடகப் பணியோடு, நாட்டுக்கானப் பணியையும் சேர்த்து செய்ய வேண்டும் என்றார்.
 • விழாவில் நல்லி குப்புசாமி செட்டி பேசியதாவது [இங்கு மட்டும் செட்டி என்று ஜாதிப்பெயர் குறிப்பிட்டு சொல்வது நோக்கத்தக்கது!]: சமுதாயத்தில் அவ்வப்போது நடைபெறும் சம்பவங்களை தன் நாடகங்களில் நகைச்சுவை உணர்வோடு பயன்படுத்துவதில் எஸ்.வி.சேகர் வல்லவர்.கடும் பணிச் சுமைக்கு இடையே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்த முதல்வர் கருணாநிதியை தன் நாடகம் மூலம் ஒரு மணி நேரம் சிரிக்க வைத்திருக்கிறார் எஸ்.வி.சேகர். திரைக் கலைஞர்களைப் போலவே, நாடகக் கலைஞர்களுக்கும் பத்மஸ்ரீ விருதுகளை வழங்க முதல்வர் கருணாநிதி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார்.
 • திரைப்பட தயாரிப்பாளர் திரிசக்தி சுந்தர்ராமன் பேசியதாவது: தமிழர்களின் வரலாற்றுப் பெருமையை சொல்லும் சரித்திர நாடகங்களுக்கு தமிழக அரசு மானியம் அளிக்க வேண்டும் என்றார்.
 • நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் பேசியதாவது: இயல், இசை, நாடக விருதுகளைப் பெற்ற கலைஞர்களுக்கு தமிழக அரசு இலவச பஸ் பாஸ் வழங்க வேண்டும். நாடகம் நடத்த காவல் துறையிடம் அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்ற முறையை நீக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

அம்பேத்கர் என்பதனை வைத்துக் கொண்டு செய்யப் படும் வியாபாரங்கள்!

ஏப்ரல் 16, 2010

அம்பேத்கர் என்பதனை வைத்துக் கொண்டு செய்யப் படும் வியாபாரங்கள்!

அம்பேத்கரைப் பற்றி முன்பெல்லாம் 1980கள் வரை யாரும் நினைத்துப் பார்த்தது கிடையாது.

இந்த ராஹுல், திருமாவளவன்……………………………இத்யாதிகளுக்கு ஒன்றும் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை, ஏனெனில் அவரவர் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப அவர்கள் திரிந்து கொண்டிருந்தனர்.

இன்றோ, “அம்பேத்கர்” ஒரு சின்னம், அடையாளம், குறியீடு, முத்திரை, …………….என்றாகி விட்டது. அதிலும் “போட்டா-போட்டி’,  –

 • “நான் தான் முழு உரிமையையும் பெற்றுள்ளேன், அம்பேத்கர் முத்திரையை என்னைத் தவிர வேறு யாரும் உபயோகிக்கக் கூடாது”
 • “அம்பேத்கரைப் பற்றி எனக்குத் தான் எல்லாமெ தெரியும், என்னைத் தவிர வேறு யாரும் அவரைப் பற்றி பேச யோக்கியதை இல்லை”.
 • “அம்பேத்கரின் வாரிசே நான் தான். என்னைத் தவிர வேறு எவனும் அவர் படத்தைப் போட்டுக் கொள்ளக் கூடாது”.

என்றெல்லாம் ஆளுக்கு ஆள், விசிட்டிங் கார்டென்ன, லெட்டர் பேடென்ன, டிஜொட்டல் பேனர் என்ன……………………..கிளம்பி விட்டார்கள், ஏனெனில் பணம் கிடைக்கிறது. ஐந்தாண்டுகளில் சுமோ, என்றேல்லாம் வாங்க் கூட்டத்தோடு கார்களில் பறக்கும் போக்கும் தெரிகிறது.

ஆனால், அவர்களிடம் பேசிப் பார்த்தால், “அம்பேத்கர்” பற்றி நுனிப்புல் மேய்ந்த போக்குதான் தெரிகிறது. அவரது 18 புத்தகங்களைக் கூட பார்த்திருக்க மாட்டார்கள், படித்திருக்க மாட்டார்கள், ஆனால், அம்பேத்கரைப் பற்றி பேச வந்து விடுகிறார்கள்.

இதிலென்ன வேடிக்கை என்னவென்றால், முஸ்லீம்களும், கிருத்துவர்களும் சேர்ந்து கொள்வது தான் வேடிக்கையோ வேடிக்கை! ஒருமுறை அவர்கள் அம்பேத்கரின் எழுத்துகளைப் படித்துப் புரிந்து கொண்டால், ஓடியே விடுவர். ஆனால், அவர்களும் அம்பேத்கர் பெயரைச் சொல்லிப் பிழைக்கிறர்கள். மற்றவர்களுக்குப் பணம் என்றால், இவர்களுக்கு இந்து-விரோதம், இந்து-துவேஷம்…………………

இதைச் சொன்னால், உடனே நமது நாத்திக-பகுத்தறிவு தோழர்கள் கிளம்பி விடுவார்கள், பார்ப்பனீயம், ஆர்.எஸ்.எஸ்……என்றெல்லாம்.  அப்ளிகேஷனில் / விண்ணப்பப் படிவங்களில், “இந்து” என்று போட்டுக் கொண்டு, மனசாட்சி இல்லாமல், அம்பேத்கர் எஸ்.சிகளுக்கு கொடுத்த ஒதுக்கீட்டைப் பங்கு போட்டு உண்மையான எஸ்.ஸிக்களை மோசம் செய்யும் இவர்கள், அம்பேத்கரைப் பற்றி பேசுகிறர்கள்!

சிலைகள், நினைவிடங்கள் அமைப்பது தொடரும் எந்த விலையை

தினத் தந்தி – ‎14 ஏப்., 2010‎
“தலித் தலைவர்களுக்கு சிலைகள், நினைவிடங்கள் அமைப்பது தொடரும்., இதற்கு எந்த விலையை கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன்” என்று, உ.பி. முதல் மந்திரி மாயாவதி கூறினார்.

அம்பேத்கார் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க ராகுல் காந்திக்கு அனுமதி

தினத் தந்தி – ‎14 ஏப்., 2010‎

உத்தரபிரதேசத்தில் அம்பேத்கார் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க ராகுல் காந்திக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாக மாயாவதி அரசு மீது காங்கிரசார் குற்றஞ்சாட்டினர்.

மத்திய நிதியை தவறாக பயன்படுத்துகிறார்: மாயாவதி மீது ராகுல்

தினமணி – ‎14 ஏப்., 2010‎
அக்பர்பூர், ஏப். 14: வளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக மத்திய அரசு வழங்கும் நிதியை உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் மாயாவதி தவறாகப் பயன்படுத்தி வருகிறார் என்று ராகுல், காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர்

தலித் நினைவகங்கள்: மாயாவதி உறுதி

தினமணி – ‎14 ஏப்., 2010‎
லக்னெள, ஏப்.14: தலித் தலைவர்களின் நினைவிடங்களை எனது தலைமையிலான அரசு அமைக்கும் என்று உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் மாயாவதி உறுதிபட கூறினார். அம்பேத்கரின் 119-வது பிறந்த நாள் விழா
ஆக மாயாவாதியை ஒன்றும் செய்யமுடியாது!
இதே மாதிரிதான், முன்பு கருணாநிதியும், திருமாவளவனும் அம்பேத்கர் பெயரை வைத்துக் கொண்டு ஜாடை-மாடையாக சாடிக்கொண்டனர்!
ஆனால், இன்றோ –

முதல்வருக்கு அம்பேத்கர் சுடர் விருது

தினகரன் – ‎13 ஏப்., 2010‎
சென்னை : முதல்வர் கருணாநிதிக்கு அம்பேத்கர் சுடர் விருது வழங்கும் விழா இன்று நடக்கிறது. மறைமலை நகரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில், அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை

அருந்ததியினருக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்கியதற்காக கருணாநிதிக்கு

தினத் தந்தி – ‎12 ஏப்., 2010‎
அருந்ததியினருக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்கியதற்காக, முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதிக்கு நாளை (புதன்கிழமை) விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் `அம்பேத்கார் சுடர்’ விருது

விருது தொகை: நிவாரண நிதிக்கு வழங்கினார் முதல்வர்

தினகரன் – ‎5 மணிநேரம் முன்பு‎
சென்னை : அம்பேத்கர் சுடர் விருது தொகை ரூ.50 ஆயிரத்தை பொது நிவாரண நிதிக்கு முதல்வர் வழங்கினார். அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் சார்பில் விருது
இப்படியெல்லாம் திசை திருப்புகிறார்கள்!

ஒரு பக்கம் திட்டிக் கொள்வது, மறுபுறம் கட்டிக்கொள்வது.

ஒரு பக்கம் தலித் என்பது, மறுபக்கம், வேறு மாதிரி பேசுவது

அருந்ததியருக்கு உள் ஒதுக்கீடு என்பது, அதே உள் ஒதுக்கீட்டில் கிருத்துவர்களுக்கும், முஸ்லீம்களுக்கும் கொடுப்போம் என்பது

அம்பேத்கர் பெயரைச் சொல்லிக் கொண்டே,

அம்பேத்கரை ஏமாற்றும் வேலை இங்குதான் உள்ளது.

அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பது

பெரியார் சிலைகளை வைத்துக் கொண்டே செல்வது

சோனியாவைத் திட்டுவது, அதே வாயால் வெட்கம், சூடு, சொரணை யில்லாமல் புகழ்வது.

இவ்விஷயத்தில் திரு, கருவை அதிகமாகவே மிஞ்சி விட்டது!

மதுரையில் கொல்ல முயன்றதை மக்கள் மறக்கலாம், ஆனால்

“நேருவின் மகளே வருக, நிலையான ஆட்சி தருக” என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கலாம்!

கம்யூனிஸ்டுகளும் அதே வழியில் செல்வதைப் பார்க்கலாம்!

Brinda-for-quota-Muslims-christians

Brinda-for-quota-Muslims-christians

இது மத அடுப்படையில் பாரபட்சம் பார்க்கும் விஷயமே இல்லை, இந்து மதத்தில் வேற்றுமை உள்ளது ஆனால், கிருத்துவ-இஸ்லாம் மதங்களில் சேர்ந்தால், எங்கோ சென்று விடலாம் என்று தான், மதம் மாறியுள்ளனர். ஆகவே, அவர்கள் மறுபடியும் “கோட்டா” ஏட்பதுதான் வேடிக்கை!

பாவம், எப்படி அல்லா, ஏசு, ஜேஹோவா……எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். தங்களையே ஏமாற்றிவிட்டார்கள் எண்று அவர்கள் உணரவில்லையா?

துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் என்று இந்நான்கல்லது குடியும் இல்லை!

ஜனவரி 12, 2010

துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் என்று இந்நான்கல்லது குடியும் இல்லை!

மாங்குடி மருதனார் , “துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் என்று இந்நான்கல்லது குடியும் இல்லை ” என்கிறார் (புறநானூறு.335.7-8).

நேற்று (11-01-2010) கருணாநிதி, “பிறப்பொக்கும் என்பது பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திர என்றெல்லாம் நால்வகை வர்ணங்கள் பிரிக்கப்பட்டு பறையர் என்றும், பள்ளர் என்றும், புலையர் என்றும், நாவிதர் என்றும், அருந்ததியர் என்றும் முடி திருத்துவோர் என்றும் உள்ள தொழிலாளர் வர்க்கத்தை அடிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு எல்லாம் இருந்த உயர்வை-சமநிலையை அகற்றி படுபாதாளத்திலே தள்ளிய பயங்கர சூழ்ச்சியிலே இருந்து தமிழர்களை மீட்க தமிழ் சமுதாயத்தை மீட்க எழுந்ததுதான் யுகப்புரட்சி போல தமிழ்-நாட்டிலே பெரியார் நடத்திய புரட்சி, ஜாதி, சமயத்தை ஒழித்த புரட்சி – அந்த புரட்சியை அடிப்படையாக வைத்துதான் இந்த நடன நிகழ்ச்சி, பாடல்-நிகழ்ச்சி, கற்பனை நிகழ்ச்சி, நாட்டுப்புற நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு………………….“, குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சங்கமம் நிகழ்சிக்கு ஏற்றமுறையில் பேசினாலும், சங்ககாலத்தை மறந்து பேசியது நன்றாகவே தெரிந்தது.

அடலருந் துப்பின் .. .. .. ..
.. .. .. .. குருந்தே முல்லை யென்று
இந்நான் கல்லது பூவும் இல்லை;
கருங்கால் வரகே, இருங்கதிர்த் தினையே,
சிறுகொடிக் கொள்ளே, பொறிகிளர் அவரையடு
இந்நான் கல்லது உணாவும் இல்லை;
துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன், என்று
இந்நான் கல்லது குடியும் இல்லை;
ஒன்னாத் தெவ்வர் முன்னின்று விலங்கி,
ஒளிறுஏந்து மருப்பின் களிறுஎறிந்து வீழ்ந்தெனக்,
கல்லே பரவின் அல்லது,
நெல்உகுத்துப் பரவும் கடவுளும் இலவே.

நான்கு வகையான பூக்கள் – குரவம், தளவு, குருந்து, முல்லை,

நான்கு வகையான உணவு -வரகு, தினை, கொள், அவரை ,

நான்கு வகையான குடி – துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் ,

போரில் இறந்த வீரர்களின் நடுகல்லைத் தவிர, வழிபடுவதற்கேற்ற கடவுள் வேறு எதுவும் இல்லை

இப்படி நான்காகப் பிரித்த முக்கியத்துவம் என்னவோ?

அப்படியென்றால், சங்ககாலத்திலேயே இவ்வாறு நான்காக இவ்வாறுப் பிரித்து வைத்தது யார்?

“துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் என்று இந்நான்கல்லது குடியும் இல்லை ” – அவ்வாறு குறிப்பிட்டது எதனால்?

அந்த நான்கும் தொழில் ரீதியாக வைத்துப் பிரிக்கப் பட்ட வர்க்கங்களா?

“தொழிலாளர் வர்க்கத்தை அடிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு எல்லாம் இருந்த உயர்வை-சமநிலையை அகற்றி படுபாதாளத்திலே தள்ளிய பயங்கர சூழ்ச்சி“, எனும்போது –

அப்பொழுது யார் அடிமைப் படுத்தினர்?

யார் சூழ்ச்சி செய்தனர்?

வேதபிரகாஷ்

பிரிசுரிக்கப் பட்டது 2010/01/12

“தலித்” – சித்தாந்தம், பிரச்சினை, அரசியல்

ஜூலை 27, 2009

Dalit – Precept, Problem and Politics

Published in “Dimensions of Conversion”, the Vivekananda Kendra Patrika, Vol. 24, Feb. 1995, pp. 98-114.

http://vedaprakash.indiainteracts.in/2007/09/06/dalit-%E2%80%93-precept-problem-and-politics/

Introduction: The issue of “Dalit” identity in social, economic and political context has become so important nowadays, that it has been affecting the thinking processes of all opinion making and decision taking authorities in
India. Even though, originally, it was a social problem, now it has attained significance resulting in far-fetching consequences in deciding the future of Indian polity. The handling of “Dalit” issue is very sensitive, as it is like a double-edged weapon, which may affect the person against whom it is used and as well as the person who uses it. Moreover, it is extremely delicate to deal, as it may always has ended in emotional conflicts, leading to unexpected results. Before entering into the study of “Dalit” problem, the background of it should be understood thoroughly.

Undoubtedly, the word “Dalit” has attained the prominence, only during the last one decade or even lesser than that period. But, the political exploitation of such concept can be traced back to the Muslim and British periods. The fact that the expressions “untouchables” and “untouchability” were first coined and started to be used by the British can be seen from their Census documents1. As the issue of “Dalit” involves caste and untouchability, all factors behind should also be studied with care and attention.

Untouchability: As the social scientists got familiarization with the expressions “untouchables” and “untouchability” through the British, the other word “caste” has been introduced to them by the Portuguese with due blessings of Europeans writers2. The description, explanation and exposition given to the concept of “caste” have completely distorted and even tarnished the concept of “Varnashrama dharma” of Hindu religion or Sanathana dharma. Nowadays, the “Dalit” writers have started equating even the very expression “Sanathana” with racism and fascism. Similarly the explanations given to “untouchables” and “untouchability” have contorted the social stratification of Indian society based on economic and political conditions of the traditional factors. Then comes the concept of “Dalit” and its ramifications with complications.

The Origin of the word “Dalit”: The origin is definitely Sanskrit, initially used by the Marathi and Hindi writers in adjective form to describe the “Harijans”, as dalit, dhukit, pidit, pichde logon etc. to denote depressed, sorrowful, broken, affected, backward peoples. Gandhiji used the expression “Harijans” to denote Scheduled Caste Hindus considering their pitiable state and conditions of untouchability. By using such expression, perhaps, he clearly sent signals to the divisive British and Muslim groups that they belonged to Hindu society, and therefore, they had no business to meddle with the social processes of Hindu society. Accordingly, though he condemned the practice of untouchability, but upheld the Varnashrama dharma system, clearly explaining the difference between the so-called modern caste system and Varnashrama dharma3.

The Role of Muslims and British: As pointed out, prior to the advent of the British, nobody thought of “untouchability”, even though such practice was definitely followed. Though, the affected communities, definitely revolted against the ill-treatment meted out, many times, they compromised with their disabilities. With the success of implanting the minority consciousness in the minds of Muslims, the British writers cleverly decided to divide the Hindu society. They recognized Muslims as a distinct entity by giving separate electorate in 1909. In the year, 1910, the Census Commissioner of
India chose to divide the Hindu population into:

(i)                  Hindus,

(ii)                Animists and

(iii)               depressed classes or untoucables.

Previously, the division was always based on religion. Of course, the Muslims also aided and abetted with the British collaborators. By pointing out the differences among the Hindus and sowing the seeds by mooting the idea that tribals were different from the caste Hindus, in their address to Lord Minto, the then Viceroy of India. B. R. Ambedkar himself has pointed out this important fact4. The Muslims wantonly suggested that in calculating the numerical strength of Hindus, the tribals, animists and untouchables should be excluded. Here, it may be mentioned that initially Muslims tried to convert the High Caste Hindus, particularly, Brahmins by force, lure of power and compulsory marriages or better understood as “sham marriages” 5. Though almost, all Muslim rulers followed this practice, it was at pest during the reign of Akbar6. But, the Brahmins took serous action immediately by excommunicating such families and rewriting / amending the Dharma Shasatras, which resulted in many sociological implications. Particularly, the latter method led to different conclusions to arrive at by the scholars in deciding the date of such works and as well as know about the ancient society of
India. As they failed with the Brahmins, they turned their attention towards other castes. The experiment with Rajaputs and other royal castes also resulted in unfavourable political and social conditions. Again, it may be mentioned that it was during this period, the practice of sati was perhaps revived or introduced. Somehow, they could not match with the business communities, as they themselves were originally engaged in commercial activities. Thus, finally they turned their guns towards the lower strata of Hindu society. They cleverly used the Sufi movement for this purpose7. Accordingly they tried some sort of “Inculturation” – methods with the new converts, which were subsequently opposed by the Muslim fundamentalists8. A careful study of Jizya clearly exposes the tactics of conversion (Tabligh movements) of Muslim rulers. Anybody can even now notice that it is the lower strata of Hindu society, which strongly protects and spreads Hinduism than the higher strata, by way of visiting various temples and holy places regularly and periodically according to tradition instead of convenience, conducting festivals and performing traditional pujas in all villages. That is why “Jizya rulers” specifically affected them, as they could not use horses for pilgrimages, wear saffron robes prominently, take their women-folk with them even though it was mandatory according to their custom and tradition, use of ghats, ponds, and other holy waters and so on. Therefore it is not all a new tactics for the Muslims to create dissensions within Hindu society by their crooked methods. Only, the change was that they used the British to perform their game9.

Determination of Untouchability: Therefore inspired by the suggestion of the Muslims, the Census Commissioner of
India in 1911 tried to differentiate Hindus and non-Hindus other than Muslims and Christians. He issued a circular10 with the following criteria to effect such division among those who were not 100% Hindus were included – “Castes and tribes” – which –

 1. deny the supremacy of the Brahmans
 2. do not receive the manthras from a Brahmana or other recognized Hindu guru
 3. deny the authority of Vedas
 4. do not worship the Hindu gods
 5. are not served by good Brahmans as family priests
 6. have no Brahmana priests at all
 7. are denied access to the interior of Hindu temples
 8. cause pollution (i) by touch or (ii) within a certain distance
 9. bury their dead and
 10. eat beef and do not show reverence to the cow.

Evidently the conditions framed were rater more anti-Brahmanic than anti-Hindu as at that time they themselves wrote many books about the various facets of Hindu society. Slowly they stopped using the word “untouchability” or “untouchables” and prefer to use “exterior caste”.

Then, they also used the expression “depressed castes”. It is in vogue between 1920 and 1935. In Tamilnadu as early as in 1857, the expression “Adi Dravidar” was used to denote lower castes. Similar expressions “Adi Andhras” and “Adi Karanatakas” were used by their counterparts in Andrapradesh and Karnataka regions. Thus, though “Harijans” was the glorified term used by Gandhiji in 1933 for them, the term “Scheduled caste” was the expression first invented by the Simon Commission11. However, in recent times, all caste organizations and politicians are prepared to use the term “Dalit” as there have been converted Christians and Muslims from the Hindu religion and they do not want to use the label of “Harijan” as it definitely denotes to the people of Hindu origin.

Print and electronic media’s role: Therefore the media persons particularly the journalists with the support of Christian and Muslim lobbies preferred to use very often the adjective word “Dalit” as noun to denote SCs or Harijans. Here, they tactfully used the word to include the converts from Hindu religion to Christianity and Islam also, though legally (Constitutionally) it is incorrect. Thus, from Marathi or Hindi writings the word has been picked up and started to be used by other journalists in English dailies. Dr. Ambedkar also said to have switched over to this word, as he did not want to use the terminology of Gandhiji.

Political usage: Later, politicians also started to use this word at political meetings at villages and rural areas to attract them. as the SCs / Harijans wanted to have a new name for them, because of changing times, they also preferred to be called as “Dalits”, instead of the old names. In fact, in Tamilnadu, they still prefer to use “Adi Dravidar”, “Dravidar” and even “Paraiyar” 12, as they have reservations about the use of Sanskrit / Hindi word “Dalit”. But, as their leaders started to understand the political significance of the word, they have slowly started to accept it, and it may not be denied that the editor V. T. Rajasekhara Shetty of “Dalit Voice” popularized the word in the South in selected circles. However, the interesting feature is the over-enthusiastic usage of the word “Dalit” by the Christian organizations of various hues and colours. Muslims have also started to use it. Perhaps, Muslims of Maharastra started to use it. Then, “Dalit Muslims” became popular with the starting of organizations with “Dalit” banner like “Dalit Muslim Suraksha Samiti” by the notorious-smuggler-turned-social worker Haji Mastan of Bombay. After the Meenakshipuram episode, some Muslims have openly started using the expression, even though most of the Muslims do not want to use it, as according to the concept of “Islam”, they cannot have “Caste”.

Christian Missionaries manipulations: The manipulations of Christian missionaries are discussed as follows, as they have vested interests.

Christianity, caste and untouchability: In spite of the tall claims made but the Christians, the caste, racism, untouchability and other factors have been there in Christianity. The hundreds of denominations in different countries based on theology, practices, tribes etc., are the direct proof. Pope Gregory XV published a bull sanctioning caste regulations in the
Christian
Churches of
India. Even the U. N. Commission of Inquiry (1953) into the racial situation in
South Africa reported the Biblical background of inspiration for them to adopt “Apartheid” or “Christian caste system” with untouchability [Genesis. 9.25, Joshua. 9.21, 23 ” 27]. Untouchability also finds its way to Bible [Joshua. 9.19]. In
Ireland, there are separate streets for Roman Catholics and Protestants, as each group treats others “untouchables”.

Slavery has been a divine approved system [Levi. 25: 44-46; Timothy. 6.11]. Prasadam offered to Jehovah should not be eaten by others [Exo.12:43]. They should not touch things holy to him or offer sacrifice [Levi. 22:25]. Bible should not be taught to others [Jewish Encyclopedia, Vol. 5, p.623; Exo.27:33]. They cannot offer incense [Numbers.16:40]. They should not approach the holy tabernacle i.e, the “Garba Griha” / Sanctum Sanctorum [Numbers 1.51]. The dishonest Christians suppress everything and try to fool the gullible SCs and STs projecting that their religion saves them. they could not save their own souls of SCs / STs with dubious methods. There are A to Z Churches with denominations (castes) running into more than 3000 depending upon the nation, language, ethnicity, culture, civilization and other factors. The matrimonial columns appearing in the newspapers and periodicals expose their hypocrisy, as the bride / groom are hunted only on the basis of “caste” and not on the “Christ”!

Crores of Rupees flow into India from abroad to convert
India to Christianity. World Christian Organizations never hide this plan. After the Neogi Commission Report, they have only changed their tactics in routing the money. Political pressure at national and international levels is applied through different cannels to pump money in. only 30-40% is actually spent under the guise of charity, service, and liberation etc., whereas, 60-70% is adjusted in their manipulated accounts duly certified. They have formed their own high castes and they do not want to share profits with the new converts. They treat them just as “natives” counting numbers and sending statistical figures to parent organizations. Thus, the discrimination persists and percolates to bottom reaching new complications and crating new social tensions. Therefore, to divert the issue, as decided by the World Council of Churches and other organizations, they set up different “research groups” to shift the blame to Hinduism and escape. After politicizing, they have tried to internationalize the issue. Whoever Indian writer, journalist or “scholar”, who supports this theory, is received aboard usually USA or
Germany and taken care of.

“Dalit Theology”13 is the superior theology masqueraded in mere theoretical egalitarianism to fool “Dalits” projecting Jesus as the Super Star Saviour and Christianity to solve all their social problems, suppressing all cold facts, historical truths and the past tract record of Christianity.

“Liberation Theology”14 is nothing but “Christian Communism” with God offered in different garb mainly advocating violence. It advocates violence, terrorism and anti-national activities in a country where it is preached. After the death of Communism and exposure of their deadly acts in Latin American countries, they have turned their attention to “Dalit Theology”.

Brain washing Dalits: They adopt and adapt spurious scholarship, falsified histories, forged documents to create new hypotheses and theories. Many books have been published with much fanfare and publicity. Their mouth-piece journals publicize well about the publications. Now, they unscrupulously use the same methodology in full swing as a part of their psychological warfare with all their propaganda arms and brainwashing ammunition. These forces openly join with Communist, Muslim, “Dalit” and other banner organizations, portray the symbols of Narayan Guru, Karl Marx, E. V. Ramaswami Naicker, B. R. Ambedkar and give a rhetoric or cocktail of their philosophies and ideologies to inspire, excite and animate, ultimately brainwash them. Invariably, Hinduism is condemned and criticized for all social aberrations and modern evils; Hindu Gods blasphemed and profaned; Hindu scriptures reviled and scoffed at with sacrilege. The audience would be thrilled leading to ecstasy with clapping hands, shouting slogans, jumping and raising hands. One would be perhaps baffled to see the stage, where all opposing ideologues, religious heads and propagandists sitting together. Though they stress only upon their viewpoint without sacrificing their motive and compromising religious tenets, they would be very much united as far as abusing Hinduism, Hindu Gods and Hindu religious leaders are concerned. They mix different ideologies; quote unhistorical events; make false statements and finally, perhaps, this becomes their ideology sand theology.

Warning to Dalits: The motive of Christianity in India, at present is to destabilize and disintegrate
India through various social, economic and political blackmails. For that all international agencies are used directly or indirectly to achieve their goals. For this game plan, they try to misuse or rather abuse SCs / STs as their pawns. Therefore, they should not fall prey to their designs. The issues of human rights, women rights, liberation, self-determination, environment, indigenous people etc., are to fool the poor third world countries.

Why Christianity failed?: Christianity has failed not only in
India but also in the entire world, because of its contradictions, inconsistencies and self-deceptive theologies. In spite of the support of colonial powers, world nomination and super-power backing, it has been collapsing in the west. Psychologists and Sociologists have proved the link between the rise of crime rate, particularly against women and children, female degradation, teenage mothers, divorce, abortion, racial discrimination, drugs and other modern evils and the Christian theological concepts applied through the clergy. The Church attendance / audience have been dwindling down day by day and many Churches are sold for demolition and commercial buildings built at their sites. Therefore, as the Christians cannot save the souls of them, definitely, they cannot save the SC / STs of
India. Instead of fishing in troubled waters in
India, it is better they concentrate in their own lands to prevent the believers go out of their religion.

Islam and caste: Islam too claims that it has no caste system, as it treats every Muslim equal. But, to understand it, one has to understand Islam and its basic tenets. As it is not known to everybody, generally, people believe what is told to them or what they read about Islam. They either do not want to ask questions or know about it, as they are either afraid of Muslims or feel extremely “delicate” to ask such “inconvenient” questions.

Islam treats all Muslims equal, not all human beings on the earth. Even, among Muslims,  there are many different castes based on theology, interpretation of scriptures, acceptance or rejection of scriptures, mode of worship, celebration of festivals, representing religious-symbols, grave-yards, Quran book, the position of Imams, Caliphs, Prophets after Mohammed, Sufism, miracles, etc. on one side, and country, tribe, culture, tradition, heritage and other factors on the other side. For converts, all factors will be applicable. The so-called Muslims who have been classified as OBC in different denominations as follows15:

Andhrapradesh:
Assam:
Bihar:
Gujarat:Jammu ” Kashmir:Karnataka:

Kerala:
Punjab:

Rajasthan:

Tamilnadu:

Uttarapradesh:
West Bengal:

Mahathar.Maimals (Muslim fishermen), Manipur Muslims.

Bharathira, Chik, Dafalange, Dafeale, Faqir, Gadihar, Hima, Karanjia, Qassar, Darzi, Kasai, Bhangi, Madari, Miriasin, Mirishkar, Momin, Mukro, Nat, Pamania, Rangrez, Sayee, Thakurai.

Eafan, Defer, Fakir, Gadhai, Galiva, Ghanchi, Hingora, Jat, Tari, Halarikhatki, Darban, Makrani, Mausari, Kureshi, Miana, Mir, Mirasi, Panchara, Sandhi, Patni Jamat, Turk Jamat, Waghev.

Bhat, Dhar, Dooma, Hajjan, Julaha, Lohar, Lone, Kul, Faqir, Kumhar, Mochi, Teli, Nal Band.

Ansari, Julai, Tamboli, Beri, Chaffar band, Darzi, Dhobi, Faqir, Takaras, Zargars.

Mappila.

Faqir, Meqati.

Julaha.

Labbi.

Ansari, Kassab, Banjara, Kayastha.

Ansari, Faqir, Sain.

Besides, these divisions, they have their own divisions based on the factors mentioned below:

Sunni, Kariji, Shia, Zaida, Imamia, Ismaliyya, Kojha, Bohra, Nizari, Isna Ashari, Kachi-menon, Mutazila, Murji, Wahabi, Ba’hai,  Ahmeddhi, Shanusi, Sufi, and so on.

This shows the hypocrisy and double standards of Muslims proclaiming universal brotherhood, non-discrimination etc., at one end and fool the converts and accepting reservation on the basis of caste on the other hand. Therefore, converts should carefully think about the motive of the converters. Are they actually liberating them or chaining them with Islamic bondage forever? In Islam, there is no exemption, exception or relaxation, once you are declared as “Kafir”, you will be hunted for persecution. To say simply, you do not like Islam, you cannot leave Islam and come out.  Apostasy cannot be thought of in Islam and only death is the reward for apostates. You can blame, criticize and even blaspheme your Hindu Gods and be Hindus forever, but you cannot be a Muslim or you cannot live by blaming, criticizing or condemning Islamic Gods and Prophets.

The concept of pollution and untouchability: Quran spesks of two types of pollution and impurity – Idolatry [Sura.9, Ayat. 28] and Muslim women [II.222]. Other contaminations are drinking, traveling, sexual intercourse [V.43] and Devil (Satan) [XXIV.21]. kafirs are always considered as untouchables according to Quran. Kufru is the unclean status / condition. Untouchability is also ascribed to eating of carrion, blood and swine flesh [II.173]. Women are prohibited from entering mosques and pray along with men as they are polluted by menstruation periodically [Hadis]. Hadis also describes about sexual pollution and ablution. Emancipation of women-believing slaves is nly mentioned, that too in the context of marriage [II.177; IV.25, 36, 92; XXIV.32; LVII.3; XL.13], but not about men-slaves. Mohammed sanctioned slavery unscrupulously to kafirs (unbelievers, heathens, pagans, non-Muslims) by Jihad (holy war) denying all human rights. Thus, the entire world is divided into Dar-al-Islam (the domain of Islam) and Dar-al-Harab (the domain of war); the humanity into momins (believers) and kairs (non-believers); kafirs are further divided into people with books (al-kitabia = Jews and Christians) and people without books (all other religions other than mentioned); they are also known as Zimmis, when they pay Jizya.

The concept of kafir depends on kufr i.e, impurity, status, unacceptable condition etc., and kafiri i,e., infidelity, heathenism, paganism etc., identified accordingly. There are many verses in Quran that they should not be allowed to come near the cities of Mecca and
Medina [Surah XIX]. They should not touch anything meant for Allah. They should not read Quran and other scriptures.

The above-mentioned divisions (castes) are water-tight compartments and the accommodated new converts cannot claim all rights of Sayyid, Qureshi, Ansari, Siddhiqi, Farooqi, Osmani, Alvi, Hussaini, Jafri, Naqvi, Zaidi, Kazmi, Rizvi, Hashmi, Abbasi,  Sherwani, Shirazi, Isphani, Timizi, Bukhari, Barlas, Kirmaniu, Yazdani – who trace their foreign ancestry or middle eastern,
Persia or Central Asian origin. Lebbai of Tamilnadu cannot be treated at par with Bukharis or Bohras. They cannot also think of marrying their daughters. Now, the fact is that Muslims have started matching horoscopes, giving and taking dowry and so on. Therefore, just by becoming Muslim, they cannot think of going up or getting liberated.

Thus, the “Dalits” cannot get emancipated or reach heavens, as has been proclaimed by the Islamic propagandists, theoreticians and ideologues. See the Islamic countries with Islamic law, what has been going on? Are they leading happy, prosperous and peaceful lives? Why the Islamic countries fighting with each other calling other as kafirs? Why the Ahmeddiyas and Ba’hai Muslims are persecuted and their mosques demolished declared as kafirs? Why people are starving in Islamic countries? The Indian Muslims are treated only as second class citizens in Islamic countries. The kafir-workmen are treated as bonded labourers in gulf-countries. Women who are imported into such countries as servant maids / cooks are ill-treated, starved and sexually harassed. Ameena-like girls are married and taken away. Male children are bought and sold for camel-races. The returned (run-away) men and women from gulf-countries tell their miserable and horrified stories. It is a known fact that crores of petro-dollars are flowing into
India officially and un-officially. Then, why do not they spend such amount for the upliftment of Muslims? Why the Indian Muslims are kept poor, in spite of their wealth? Therefore, as this is the true position, the “Dalits” should not be cheated with their propaganda.

Islamic conversion moves: Now, many Islamic organizations have openly come out with documents about the conversion of
India by a phased manner. The Muslim politicians also proclaim that they could convert
India into Islamic before the starting of 21st century. Islamic religious leaders, Sheikhs, Politicians, and others visit
India periodically under the guise of conferences, seminars, inauguration of mosques etc., and encourage the conversion process.

Converted Muslims like Abdullah Adiyar16 has been tempting “Dalit” leaders like Ilaya Perumal to convert to Islam. RPI leaders like Dr. Seppan17 with the former has started writing books making claims that “Islam is the only way for total liberation” and so on. Surprisingly, Valampuri John18 has also joined them contributing his mite. The books written by them are just propaganda literature and a poor category of negationism [negationism is the tactful method of concealing, eliminating or destroying the past record of Islam or Christianity by their respective writers and hence it may be defined as denial of historical crimes against humanity. It is not a reinterpretation of known facts, but the denial of such known facts19].

Tabligh movement: it was revived against the Suddhi movement of Swami Dayananda Saraswati in the late 1920s. But, the conversion methodology has been in operation ever since the advent of Islam in
India using all tactics. The movement has again been revived in the ‘Dalit” context in the recent times with the blessings and petro-dollars of International Islamic organizations.

Strategy adopted and adapted: The money is routed officially through the Central and State Government Social welfare and minority institutions meant for building mosques and madrasas. A portion of the amount is diverted to conversion by manipulating the accounts. The other form of pumping in money is through the individuals, professionals and others, who in turn donate and divert it. Recently, it has been found out that money is also routed through terrorists amassed through the activities of drug trafficking, arms trade and smuggling. With that money, the strategy carried out is as follows:

 1. Building mosques at Rural areas – in own places, leased, allotted and porumboke (no one’s land) lands (to be regularized later with the blessings of the local / secular politicians, because of their minority status) lands.
 1. Allowing  poor SC / STs deliberately to put up their huts around the mosques, so that the taking over (i.e, legalizing) of  land becomes easy.
 1. Giving money and labour whenever they require and inducing them to join Islam.
 1. After conversion, their “acquired superiority” is publicized among the other family and relative members for further temptation.
 1. To avoid caste conflicts, they are sent to villages of other areas of the same or other states, thereby their caste identity is suppressed.
 1. then, Islamization process starts i.e, the complete removal of Hindu thought, culture, tradition, heritage and manners by changing name, dress, tonsure, circumcision, remarriage etc., with Islamic rituals.

Can liberation be possible in Islam?:  Within Islam, there as always been struggles, wars and battles20. Except, the castes / tribes that trace their origin to middle-east, all other indigenously created / formed castes are placed at the lowest pedestal and treated accordingly for all social processes. Indian Muslims are treated as second rate citizens in the case of Haj-yatra. Only the high-caste Muslims are treated well to some extent. This discrimination arises out of Arabic tribal consciousness coupled with the Islamic theology and jurisprudence developed based on Quran, Hadis and Shariat. Therefore, no social reformer can question or even point out the existence of such practice. The fate of Deccan Herald, a drama troop who staged one play in a gulf country, Salman Rushdie, Naslima Tsreen and others are well known to be repeated.

Why Islam has failed?: In spite of the ideals-universal brotherhood, equality, rights for women etc., claimed, the practical and practiced Islam and its track record have shown and proved that even in a declared Islamic state, such ideals cannot be implemented, as the religio-political leaders have always manipulated and interpreted the tenets of Islam according to their convenience. No Islamic state from the advent or the introduction of Islam has ever exhibited egalitarianism, because of its fundamental principles of dividing humanity into superior-believers (momins) and inferior, degrading, polluted and third rate unbelievers (kafirs) under the concept of Dar-al-Islam and Dar-al-Harab. Moreover, with the concept of “Jahalliya” (dark period) before the advent of the Islam on the earth, the Muslims never appreciate the existence of people with wisdom before it. As the domain of kafirs (whether within or without Islam) is always meant for Jihad, till the kufru / kafiri is removed, peace cannot be established. Ironically, “Islam” means “peace” on Arabic. Therefore, in such warring conditions people cannot live without problems.

International conspiracy: Many Christian and Muslim agencies have been actively working in hands with other anti-Indian forces to destabilize India by confusing the “Dalit” groups of
India. Recently their moves have been more systematic and open, synchronizing with the contemporary global political and economic changes.

“Dalit Solidarity Programme” (DSP) of World Council of Churches (WCC) was first to conceive after the WCC programmes to combat Racism was over at
Madras in 1989.

At the VIIth Assembly of the WCC held in
Canberra in February 1991, mischievous statement was adapted by them about the so-called “growing consciousness of the Indigenous peoples’ struggle for freedom, including those of Dalits of India”.

During the IXth session of the working group on indigenous peoples held between June 22 and August 2, 1991, some “tribal” groups represented to UN about their “status” in
India.

The WCC thus recognized “Dalits” as “indigenous people” in their “document” on “Ecumenical Action o Racism” formerly known as “Programme to Combat Racism” (PCR).

The statements and representations made by some US,
UK and Middle-east based “Dalit” groups are also intriguing. During the Xth session of UN Commission on Human Rights held at Geneva, Switzerland, from 20th to 31st July 1992, one Ambedkar Centre for Justice, Canada made a statement that SCs / STs are indigenous people of India, there are only 15% Hindus in India and so on!

With all the moves, surprisingly, the year 1993 was declared as the year of “Indigenous Peoples” by the UN!

The Madras Bishop Azariah (P. B. No.4914, Madras – 600 006) delivered a speech in Bonn, Germany, leading a Christian delegation on “Dalit” problem in
India (August 31 to Sep.2, 1994)!

Similarly, the Islamic groups working on the very similar lines started advocating the unity of “Dalits and Muslims”, though there have been opposition from the fundamentalist Muslim outfits, who are against such unholy alliance of “Kafir-momin relationship”!

Therefore, to counter such methods, they have directly launched conversion movement of “Dalits” instead of havinbg alliance. The US, UK and
Geneva based Muslim organizations and agencies have been very successful in building up anti-Indian campaign by every possible means taking every available opportunity without fail. Inside
India, they circulate such stage-managed and propaganda materials to fool the locals and haste for conversion.

Surprisingly, there have been some organizations from
Japan joining the hands of other collaborators in converting “Dalits” to “Buddhism”. Recently they have made the Bodh Gaya issue internationalized successfully.

Therefore, the SCs should be very careful about these alien forces, as their motive has been many times anti-Indian with ulterior designs. The SCs should not fall prey to such designs, instead, they should understand their nefarious game-plans and expose their ugly faces to the world.

Can “Dalits” get liberated by continuing as Hindus?: The minds of “Dalit”-Hindus know very well about the implications of converting themselves to non-Hindu religions in
India. In fact, they love Hindu culture, tradition, heritage and civilization most because of their hoary past and enriched connected factors, appreciated by many scholars, philosophers, historians, sociologists and psychologists/ they have also understood that in the entire world, there have been only two civilizations in existence without break or extinction from time immemorial.

The present-day problem has definitely arisen out of the Muslim and British manipulation of Census documents, enumeration of castes and willful-mischievous exposition of
varna, jati, race and other pseudo-scientific hypotheses and theories.

Unlike non-Hindus, most of the Hindus do not know about their religion, scriptures and theology, but, only stories and propaganda about the same. They talk and discuss about what they are told unlike other religions, they do not have a single scripture, single religious institution, single religious head and other stereo-types. Unlimited freedom has been given within the ambit of Hinduism to its followers whether they believe it or not. These are not drawbacks or mistakes, but perfectly in accordance with the psychological needs of man. Psychologists and sociologists have come to the conclusion that for the betterment of any society in the present day world of conflicts, the religion and psychology should go together. This is possible only in Hinduism. Unlike, the propaganda made against Hinduism, it is not suppressive and oppressive of “Dalits”.

What man wants?: The basic needs of man are food, dress and house. Other connected entities like sanitation, transportation, education, happy life come afterwards. The issue is not the availability of resources, but sharing of them. Definitely, God has created everything for men, but men have divided themselves into nation, religion, creed, clan, tribe, denomination, class, caste and other boundaries and barriers. Men have always manipulated out of these factors to restrict others in sharing processes. For such process the shared become decrease day by day. Those who enjoyed share / quota try to keep such benefits only to themselves and do not want it to percolate to the bottom. Hence, each factor (say nation, caste or class) has its own vertical / pyramidal type of hierarchy, with the elite / ruling / creamy layer sitting / occupying on it at the top. The terms may change, definition may change, but the reality does not change.

Moreover, if the caste factor is a particular problem to the Indian society, the reservation has to be continued for the needy based on such caste factor, then Islam or Christianity need not meddle with such social processes. Let the Christians and Muslims go to their own countries to save the souls of their believers / brethren to stop them fighting with each other, killing each other, looting each other in the name of religion. Let them share the amassed wealthy through various methods for the upliftment. And let Hindus to solve their social problems. They need not create more social problems by converting the gullible Hindus.

Warning to Hindus: As the entire burden and responsibility lie on Hindus, they should work sincerely and honestly to remove all social inequalities and injustice. The so-called “Caste Hindus” should stop their discrimination and atrocities committed against their SC / ST Brethren. Social evils may be there in every society, but they cannot be nurtured, justified or exploited in the name of religion, politics or otherwise for the benefit of themselves.
India may be a poor country, but that does not mean only the “caste Hindus” should be rich, land owners or enjoying all the material benefits. The poor also should get their share not because they are poor, but human beings, that too, their brethren.

Urbanization, Modernization, Industrialization, Science and technological advancements have made Hindus to come close together to understand each other. There have been more and more social interactions taking place among them. The SC / ST are also educating themselves and competing equally with others exhibiting and proving their skills. They about their rights and responsibilities, but others should allow them to enjoy their rights and carry out their responsibilities. Hindus should know that Vedas do not preach caste system; do not differentiate man by colour, stature, appearance or any other factor. Hindus have always been mixed population with differing features in accordance with nature. This is same in any changing society. As Hindus have been surviving from time immemorial, in spite of the onslaughts, they should treat all of their community members equally, so that not only Hindus, even the entire nation and the world can be elevated.

The Dalit Politics: Of late, some vested politicians in connivance with the anti-national forces started playing very dangerous political games. They have openly started instigating Indians to divide themselves on caste basis and making calculations accordingly. Reservation figures are muddled and misused to brainwash electorate, thereby, caste wars are created. The magic-combination of “BC-SC-ST-Minorities” is picking up and it has become a game-plan for them. For all such caste-conflicts, the “traditional enemy” ids blamed and condemned. In the recent U. P elections, crores of Rupees were spent to experiment their conceived plan. In spite of the number game, extra-democratic means were adopted to capture power. After coming to power, unnecessarily, Mahathma Gandhi and Babasaheb Ambedkar have been pitted against each other drawing parallels. All Hindus should be very careful in such moves.

Swami Vivekananda and Dalits: Swami Vivekananda is a “Dalit” – Shudra from Kayasth community. When he became a Sanyasi, some social reformers challenged him as to how a Shudra could become a Sanyasi. He gave them suitable reply with supporting evidences from scriptures proving that Shudras were nothing but Kshatriyas: “I am not all hurt if they call me a Shudra. It will be a little reparation for the tyranny of my ancestors over the poor. If I am a Paraiah, I will be more glad, for I am the disciple of a man, who – the Bahmn of Brahmins – wanted to cleanse the house of a Paraiah21. He started Sri Ramakrishna Mission only to liberate oppressed and suppressed: “From the Math will go out men of character who will deluge the world with spirituality…………The Shudra caste will exist no longer – their work being done by machinery” 22. He defines “Shurahood” as the status of people “engaged in serving another for pay”. Then, perhaps most of the higher castes are “Shudras” and the real shudras are not, as they work for themselves and not for others to get any pay. He also points out as to how the great rishis Vasistha, Narada, Satyakama, Jabala, Vyasa, Kripa, Drona, Krishna and others were Shudras and raised to the status of Ksatriyas and Brahmins. Kausikas, Jambuga, Mandavya, Gangeya, Chavunaga, Gautama, Agastya, Ganatasalya, XGandha, Sukha, Jambavantha, Aswatthama ansd host of others were Shudras / outcastes / oppressed and suppressed heroes who rose to the highest status. From this, one canunderstand that those who have given Vedas, compiled Vedas, Itihasas and Puranas were all – Shuras. Therefore, understanding the history, the so called “Dalits” should fight against the present 3000 / 4000 Caste-system and liberate by being Hindus.

Adi Hindus: In view of the above facts, the all SCs can be called “Adi Hindus” more appropriately giving all credit, instead of Harijan, Paraiyar, Dalit, Shudra etc. the one collective group “Adi Hindus” can be given the SC status and STs are nothing but our brethren “Vanavashis” from time immemorial. They should dispense with the motivated usae of “Dalit” and work for the unity and integrity of
India..

Towards Dalit Unity: It is a fact that the SCs have many differences among themselves and each group working separately with suspicion on the other group. The differences observed are due to the following factors:

 1. Educated SCs do not treat uneducated characteristically.
 1. Rich SCs do not mingle with the poor groups.
 1. Urban SCs treat rural categories differently.
 1. All the above categories do not want to identify with other SCs, because of their elevated status. Many times, they even hesitates or do not want to introduce their own mother, wife, sisters, brothers etc., to others fearing that their “caste” might be revealed. At marriage and other social gatherings, one can observe how the different groups of SCs interact / behave with each other.
 1. personality cult, political links for getting favours, extra-political / caste / religious connections for getting funds for organizing meetings, printing literature etc. “Acquired groups” do not want to reveal or share with other groups about their sources and application of funds.
 1. Elevated groups are afraid that other SCs may get their benefits so that their prospects may be affected / restricted in the long run. They are more interested in getting benefits to their children and wards than for other SCs.
 1. The “We-they” complex among the SCs themselves are very intriguing leading to unimaginable state of “untouchables among the untouchables”.

Competitive spirit should be there, but not rivalry leading to social manipulations. Here only, one is told about to follow some principles based on religion or otherwise. History is replete with the causes for manipulation of castes. Therefore, we need not commit the same mistakes to increase the number of castes among the existing castes. If we continue such tactics, it is nothing but suicidal politics playing with their own brethren. Therefore, forgetting the differences, one should work for the unification, instead of diversification or differentiation. For such a unification process, the concept of “Adhi Hindus” would be very much helpful. Let us our brethren think over it and come for a fruitful decision, so that the Indian society may be having prosperous future with social equity and social justice.

Notes and references

1.      Census of
India (1911), Part – I, p.117.

2.      The word cast / casta has
Spain and Portuguese origin meaning lineage or race. Latin ‘castus’ means pure. It was not used in the Indian context till 16th century.

3.      M. K. Gandhi, Removal of Untouchability, Navjivan Publishing House, Ahmedabad, 1964, p.37.

4.      B. R. Ambedkar, The Untouchables, Jetavan, Mahavibar, 1069, pp.90-91.

5.      A. L. Srivastava, Akbar, the Great, Shiv Lal Agarwala ” Co. Ltd,
Agra,

6.      N. M. Penzer, The Harem, George G. Harrap ” Co. Ltd,
London.

7.      Sayid Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, Mushiram Manoharlal, New Delhi, 1983, Vol. II, pp.425-432.

8.      Katharine P. Ewing, Shariat and Ambiguity in South Asian Islam, Oxford University Press,
New Delhi, 1988, pp.208-218.

9.      Census of
India (1911), Part – I, p.117.

10.  J. K. Hutton, Caste in India, Cambridge University Press, 1946, p.167.

11.  The caste classified as “depressed” on the basis of untouchability in the Census of India of 1931 were named as “Scheduled classes” for purpose of franchise – Census of India, 1931), Vol. XIV, p.339.

12.  One Rettaimalai Srinivasan started a Tamil periodical “Praiyan” in 1893 and discontinued. Now, recently a monthly magazine “Praiyar kural” is in private circulation.

13.  Many books published by the Gurukul Theological College, Vepery, Dalit Liberation Education Trust, Alwarpet and other Christian missionaries in India.

14.  Many books published by the Indian Theological Association, NCBLC, Bangalore etc., show the strategy of the Christian missionaries.

15.  See also: K. S. Lal, Indian Muslims – Who are they?, Voice of India,
New Delhi, 1990.

16.  Abdullah Adiyar, Islam Calls you, Islamic Dwah Mission of India,
Madras – 600 024, 1992, p.24.

17.  A. Seppan, Islam is the only way for total liberation, Unarvu Publications, 1992,
Madras – 600 006.

…………, Why Ape for Islam, Unarvu Publications, 1992,
Madras – 600 006.

18.  Valampuri John, Islam: Am Earthy Religion, Unarvu Publications, 1992,
Madras – 600 006.

19.  Koenard Elst, Negationism in India, Voice of India,
New Delhi, 1992, p.1.

20.  Rafiq Zackaria, The Struggle within Islam, Viking,
New Delhi,

21.  Swami Vivekananda, Complete Works, Vol. III, p.211.

22.  Ibid, Vol. V, p.316.